Genförändrad fisk kan hota vildfisk

Odlad fisk som genförändrats så att den växer extra snabbt kan göra fiskodlingen effektivare och rädda vilda bestånd från utfiskning. Men om den genförändrade, snabbväxande fisken rymmer kan den hota vilda populationer. Det visar forskning vid Göteborgs universitet gjord med genförändrad lax och regnbåge.

Man trodde förut att fiskarna som äter mycket och växer fort skulle vara beroende av en miljö med god tillgång på mat – och att de därmed inte skulle utgöra något större hot mot vilda kusiner – men så är det inte.

Forskarna släppte ut fiskar som fått en gen från en annan art, transgena fiskar, i naturliknande akvarier med vilda släktingar, och de transgena klarade sig oroväckande bra när det blev ont om mat.

– Det visade sig att de är mer konkurrenskraftiga, berättar doktorn i ekologisk zoologi Fredrik Sundström. Finns det bara lite mat för många fiskar att dela på, så blir det de snabbare och mer aggressiva transgena fiskarna som kommer åt den maten.

Ska man alls våga sig på att använda transgen fisk i odlingar tycker du?

– Om man vill odla transgen fisk tycker jag man ska göra det i en landbaserad miljö, eller i någon slags miljö där det inte finns någon risk för rymning.

Vad som däremot är tufft för den genförändrade fisken är rovfiskar. De genförändrade fiskarna vill äta mycket, men medan de sysslar med det riskerar de att själva bli mat åt andra för de är mindre försiktiga än vilda fiskar.

Transgen fisk skapas genom att gener överförs till fisk från andra arter, bland annat människa. Den önskade genen förökas med hjälp av bakterier för att sedan isoleras, renas och införas i värdfiskens ägg genom mikroinjektion. Den överförda genen innehåller en DNA-sekvens som kodar för den önskade egenskapen. Hittills har forskare genmodifierat ett tjugotal fiskarter, bland annat karp, laxfisk och mal.

Projektet Ekologisk riskbedömning av transgen lax inleddes i maj 2005 och avslutades i april 2009. Det har genomförts vid Centre for Aquaculture and Environmental Research i Vancouver, Kanada, på uppdrag av EU, Forskningsrådet Formas och Göteborgs universitet. Koordinator i Sverige är professor Jörgen Johnsson, Zoologiska institutionen.