Svårare komma åt spritsmugglare

Nya regler för införsel av alkohol gör att polisen får svårare att komma åt smugglare. Det är numera tillåtet att köpa med sig sprit utomlands till flera personer. Detta blev tydligt för lite drygt en vecka sedan, då en överlastad transport med alkohol stoppades vid trafikplats Krängsberg utanför Jönköping.

Två personer misstänktes för smuggling, men släpptes efter förhör eftersom de hade en lista på personer som beställt spriten.

- Det här är inte noga prövat av domstol, såvitt jag vet, säger Klas Lööv, åklagare i det aktuella ärendet.

Sedan sommaren 2008 är det alltså möjligt att föra in alkohol åt vänner och bekanta, bara du har en lista med namn på de personer som du har köpt alkoholen till, ett så kallat ledsagardokument. För de båda män, som misstänktes för smuggling blev det nu bara böter för överlast och för åklagaren Klas Lööv var det här första gången som den här typen av ärende hamnade på hans bord.

Den nya lagen har medfört att den skett en förskjutning av vad man anser vara smuggling, menar Klas Lööv. Han tror dock inte att åklagarmyndigheten kommer att hantera så många fall eftersom det främst är tullens ansvar att kolla införseln. Men det finns ändå en risk att fler kommer försöka smuggla in mer alkohol.

- Det kanske lockar personer som vill sälja det på en illegal marknad, säger Klas Lööv.