Miljoner till lantbrukare för miljöinsatser

Den här veckan betalar länsstyrelsen ut årets första pengar för miljöinsatser inom lantbruket.
Det handlar totalt om drygt 12 miljoner kronor, som hundratals lantbrukare får i ersättning för förlorad inkomst, i samband med att de gör något för miljön på sina marker. Bland annat får drygt 150 lantbrukare dela på 2,1 miljoner kronor för att de anlagt 6-20 meter breda gräsvallar. Vallarna fångar upp näringsämnen som fosfor och kväve, och förhindrar därmed att sådant åker ut i vattendrag och bidrar till övergödning.