Kultur och fritid

Klart att Tjelvar blir en träffpunkt

Fritidsgården Tjelvar på norr i Visby skall omvandlas till en träffpunkt. Det innebär färre aktiviteter på plats, men att personalen istället kommer att röra sig ute på stan bland ungdomarna.

Att till exempel finnas på Östercentrum där ungdomarna är och stävja bland annat snatteri och skadegörelse.

500 000 kronor sparas på färre anställda fritidsledare och lägre lokalhyra.

Kultur och fritidsnämnden har också beslutat att inför nästa budgetarbete gå vidare med en sammanslagning av Fenix och Tjelvar för att skapa ett så kallat "ungkulturhus".