Oenighet om sopförbränning

Tekniska förvaltningen på Gotland vill att det byggs en förbränningsanläggning för öns sopor. Men Ekokommun Gotland anser att det är det näst sämsta alternativet.
Avsikten är att sopsorteringen ska fortsätta och att farligt avfall, glas, vitvaror och annat ska återvinnas även i fortsättningen, enligt Anders Lindholm som är renhållningschef i kommunen. Men Helena Andersson vid ekokommun Gotland tycker att sopförbränning är det näst sämsta alternativet efter att lägga soporna på tipp. Hon befarar att förbränningsanläggningen kommer att medföra mindre satsning på biogas för lantbruksnäringen och att återvinningen minskar.