Få i Hongkong vill vaccinera sig

Trots planerna på massvaccinering är det oklart hur många som vill vaccinera sig mot den så kallade svininfluensan. En studie gjord i Hongkong visar att mer än hälften av sjukvårdspersonalen där inte vill bli vaccinerad. De litar inte på vaccinet är säkert och tvivlar på att det är effektivt.

En tidigare undersökning bland brittiska sjuksköterskor har visat att 30 procent av dem väljer bort vaccinet mot influensan A H1N1. För Sverige finns ännu inga sådana här undersökningar publicerade.

Källa: Josette S Y Chor m fl: Willingness of Hong Kong healthcare workers to accept pre-pandemic influenza vaccination at different WHO alert levels: two questionnaire surveys. BMJ August 2009, doi:10.1136/bmj.b3391