Besparingar på SVT slår fel, menar Bjälkebring

De besparingsförslag som SVT-chefen Christina Jutterström lagt, som drabbar de mindre produktionsorterna i Sverige, kommer att slå helt fel. Det menar den sörmländska vänsterpartisten Charlotta Bjälkebring, tidigare riksdagsledamot, som suttit med i regeringens Public-service-beredning.
Hon är oroad för att SVT:s ledning lägger såna förslag som strider mot vad de folkvalda har satt upp som riktlinjer för Public Service och hoppas nu att de ska komma med andra typer av besparingsförslag. -Jag önskar att de redaktioner som finns idag ska få finnas kvar också i framtiden, och det var det som vi i den förra Public service beredningen särskilt tryckte på. Har man kvar redaktionerna, har man kvar kompentensen personalen, så kan man fullgöra sitt uppdrag. -Hellre då att man drar ned lite på de stora orterna, Stockholm och Göteborg.