Vittne förhört i Lindh-mordet

Ett av vittnena till mordet på utrikesminister Anna Lindh förhördes på måndagen inför Stockholms tingsrätt. Kvinnan, som är 28 år och bosatt i Finland, ska resa bort under lång tid och därför vill rätten på förhand säkra hennes vittnesmål - innan en eventuell rättegång startar. Mannen som är häktad misstänkt för mordet var inte närvarande, men det var hans advokat Peter Althin, som säger att han inte ser dagens förhör som en tjuvstart på en eventuell rättegång.
– Det är bara för det fall det blir rättegång som man säkrar bevisning, säger Peter Althin och hänvisar till rättegångsbalken. På frågan om hur väl vittnet såg dådet svarar Peter Althin att han inte kan svara på det eftersom det råder yppandeförbud. Varken försvaret eller åklagarsidan - som båda fick möjlighet att ställa frågor till kvinnan under förhöret - kunde efteråt säga någonting om vad hon berättade. Eller hur betydelsefullt hennes vittnesmål är. Men hon ska ha sett åtminstone delar av överfallet och dessutom vidtagit vissa åtgärder, enligt åklagarna. Förhöret videofilmades så att det kan spelas upp vid en rättegång där det får samma bevisvärde som andra vittnesför - som hålls då. Det är ganska ovanligt att förhör inför rätten hålls på förhand. Det kan exempelvis gälla mål om trafficking och grovt koppleri - där de kvinnor som är offer och vittnen måste lämna landet före en eventuell rättegång. Enligt professorn i processrätt Christian Diesen kan det innebära problem att rätten inte får möjlighet att ställa nya frågor till vittnet, frågor som dyker upp först under rättegången. Men biträdande överåklagare Agneta Blidberg ville på måndagen inte säga om det är ett problem att kvinnan inte är närvarande om och när det blir rättegång. – Det vill jag idag inte uttala mig om. Om det kommer fram detaljer som vittnet då inte kan svara på? – Det är möjligt men i dagsläget är det den här sitationen vi befinner oss i, säger Agneta Blidberg. Under tisdagsförmiddagen hålls nya förhör med den 24-åring som på sannolika skäl är misstänkt för mordet.
Gunilla Österlund gunilla.osterlund@sr.se