KI: Ekonomin på väg att återhämta sig

Uppdaterad: 15:45
Den svenska ekonomin är på väg att återhämta sig. Under 2010 börjar efterfrågan i Sverige att öka och tillväxten stiger, enligt Konjunkturinstitutets, KI, bedömning av konjunkturen.

Konjunkturinstitutet skriver att statistik och andra indikationer både i omvärlden och i Sverige visat att fallet i efterfrågan har stannat av. Institutet bedömer därför att perioden med stora BNP-fall är över och att ekonomin går mot en ljusning.

– Det är ett svagt läge, men ändå lite bättre än vad vi trodde i juni då vi gjorde vår prognos senast, säger generaldirektör Mats Dillén.

Vad beror det på?

– Dels har det kommit in bra statistik, BNP-siffror för andra kvartalet som har visat på en stabilisering och lite ordersiffror och annan statistik som varit positiv den senaste tiden.

Tongångarna är mer optimistiska nu än i juniprognosen och nu kan man nog säga att det råder stor enighet om att svensk ekonomi har bottnat.

Men det blir ändå ett mycket svagt BNP-utfall i år, tillväxten beräknas krympa med 5 procent, för att sedan vända upp valåret 2010 och hamna på plus 1,5 procent, och 2,9 procent 2011, och det kan tolkas som att svensk ekonomi är på grön kvist igen, men det är ändå att vara för optimistisk.

Arbetslösheten som släpar efter konjunkturen fortsätter att öka och når nästan 12 procent i slutet av 2011, och under perioden beräknas 100 000 jobb försvinna i industrin.

Och inte förrän 2012 beräknas alla ekonomiska kurvor vara tillbaka på 2008 års nivå.

Regeringen har finanspolitiska instrument att skruva på och Konjunkturinstitutet beräknar nu att 60 miljarder kronor kommer att satsas på stimulanser mellan år 2010 och 2012.

Effekten på ekonomin blir dock marginell, och kan mätas i tiondelar på tillväxten och arbetslösheten. Det finns ingen trollerilåda ens för regeringen.

– Vi räknar med att en expansiv politik som under tre år motsvarar cirka 60 miljarder kronor kan lyfta sysselsättningen med ungefär 30 000 personer, även om det är en väldigt osäker bedömning, säger Mats Dillén.

Men det handlar ändå om tiondelar både på BNP och på arbetslösheten?

– Ja, det handlar om tiondelar, men det är ändå tiondelar som går åt rätt håll. 

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se