Oväntad miljödom mot raffinaderi

Miljööverdomstolen kom under måndagen med det överraskande beslutet att Scanraff inte får bygga sitt nya oljeraffinaderi i Lysekil utan en helt ny miljöprövning. Miljödomstolen i Vänersborg gav tillstånd till anläggningen för ett år sedan, men beslutet överklagades av Svenska Naturskyddsföreningen.
Nu konstaterar Miljööverdomstolen att Scanraffs miljökonsekvensbeskrivning hade stora brister. Svante Axelsson, generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen, är nöjd med domen: – Scanraff måste nu gå hem och göra sin hemläxa. De måste göra en miljökonsekvensbeskrivning som håller måttet, där man tydligt visar vilka miljöeffekter den här nybyggnationen har. Domen innebär två principiellt viktiga resultat. Dels har en miljöorganisation för första gången framgångsrikt kunnat utnyttja sin talerätt enligt den nya miljöbalken i ett stort mål. Dels slår nu domstolen fast att lagen ställer lika stränga krav på miljökonsekvensbeskrivningen vid en utbyggnad som vid nystart av en verksamhet. Scanraff har till exempel inte visat vilka konsekvenser utbyggnaden skulle få för Gullmarsfjorden, som är ett Natura 2000-område, man har inte redovisat bästa möjliga teknik och inte beskrivit de samlade miljöeffekterna. En ny prövning kan komma att skärpa kraven, tror Svante Axelsson: – Jag tror att det här kommer att innebära att de måste lägga korten på bordet. Scanraff vill satsa drygt 3 miljarder kronor på den nya anläggningen för drivmedel som börjar säljas inom EU 2005. Ingen på moderbolaget Preem vill uttala sig om domen idag, men pressansvarige Odd Loryd på huvudkontoret säger till Ekot att de markarbeten som har påbörjats nu måste avbrytas. Stoppet kan också hindra Scanraffs planer på att delta i den nya handeln med utsläppsrätter. Den nya anläggningen skulle öka utsläppen av koldioxid med 80 procent till 2 miljoner ton per år. Svante Axelsson på menar att en ny miljökonsekvensbeskrivning kanske bör beskriva hur Scanraffs ökning skulle hanteras inom ramen för en minskning av fyra procent. – Vem ska minska när Scanraff ska öka?