Kulturplan stärker politikers makt

Nu ska en kulturplan upprättas i Gällivare. Den ska förhindra att enskilda tjänstemän fattar beslut som inte är godkända av politikerna.

Under sommaren beslutade en kommunal tjänsteman i Gällivare att ett kulturevenemang skulle få 20 000 kronor utan att det föregåtts av ett politiskt beslut.