Brist i arbetsmiljö på Ronnebyskolor

Trots att kommunen konstaterat brister inom den psykosociala arbetsmiljön på flera skolor i Ronneby har det inte skett någon förbättring.
Det konstaterar revisionsbyrån KPMG som gjort en omfattande granskning. Det finns även flera andra brister , exempelvis har lärarna individuella löner men trots det har vissa anställda aldrig deltagit i ett lönesamtal, utan lönerna fastställs efter förslag från rektorerna. KPMG pekar också på att rektorerna har dåliga möjligheter att bedriva ett gott ledarskap eftersom de i flera fall har mer än 100 anställda under sig.