Strömstad

Premiärvisning av Kosterhavet

Om två veckor får Sverige en ny nationalpark – Kosterhavet. Området blir Sveriges tjugonionde nationalpark och landets första marina nationalpark. I dag premiärvisas området för pressen.

Kosterbon Göran Larsson, ordförande i Strömstads kommuns Kosternämnd, är en av de många som under flera år arbetat med bilda Kosterhavets nationalpark. Han säger till Sveriges Radio Väst att Kosterborna i hög grad varit delaktiga i arbetet med att skapa vår första nationalpark, som till stora delar ligger under vattenytan.

Vi Kosterbor känner att det här är vår grej. Vi har varit med om att utforma nationalparken och innan ens nationalparken öppnats har det skapats tio årsarbeten här på Koster.Även yrkesfiskaren Rune Nilsen på Saltö i Kosterfjorden, som också deltagit i arbetet med att bilda den nya nationalparken, är positiv till de nya förhållandena runt Kosterhavet.

– Nu gäller det bara att regeringen ser till att det finns pengar till både skötsel och övervakning av Kosterhavets nationalpark, säger Nilsen.

Kosterhavet i norra Bohuslän myllrar av liv och är Sveriges artrikaste havsområde. Nu ska området bli Sveriges första marina nationalpark. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland har arbetat fram planerna, regering och riksdag har beslutat att utnämna området till nationalpark. Det blir Sveriges tjugonionde nationalpark.

I de salta, kalla havsdjupen finns skygga havsborstmaskar, gigantiska svampdjur, böljande havsanemoner, kosterpiprensare, fotbollssvampar och armfotingar. Här finns också Sveriges enda korallrev.

Alla västkustens naturtyper, djur och växter finns i Kosterhavet, men också växter och djur som inte finns någon annanstans i svenska hav.

En stor del av nationalparken ligger under vatten. Skärgården runt Kosteröarna och uddar på fastlandet ingår också.

Fisket i Kosterhavet är viktigt för kustbefolkningen och fisket kommer att fortsätta även när området blivit nationalpark.

Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Fiskeriverket arbetar därför med att utveckla ett hållbart fiske som påverkar miljön så lite som möjligt. Fiskarna utbildas också i marinbiologi.

Thomas Graf
thomas.graf@sr.se
0522-67 00 52