Unikt gravfynd på Kållandsö

Någon gång på 600-talet begravdes en högt uppburen person i ett skepp som sattes i brand. Rester av en unik skeppsbegravning, med en än så länge okänd person som begravts med mängder av offergåvor och andra föremål, har grävts fram ur jordlagren på Kållandsö.

Vid en arkeologisk utgrävning som nu pågår av den stora jordhögen Kungshögen, på Kållandsö, har intressanta fynd gjorts som är unika i Sverige.

– Här har vi ett riktigt skepp som den döde lagts på med personlig utrustning, gåvor, och djuroffer. Sedan har man tänt eld på det här, så det blivit ett gigantiskt gravbål, säger arkeologen Annelie Nitenberg.

Det är ännu oklart vem det var som begravdes så storslaget, men arkeologerna hoppas att ytterligare benrester ska kunna ge svar. Klart är i alla fall att någon med mycket hög status begravdes på Kållandsö.

– Det är den enda kända skeppsbegravningen i Sverige, och på 600-talet finns det inga andra exempel i Skandinavien. Den enda motsvarigheten finns i England med vad man bedömer vara kungliga begravningar, säger Annelie Nitenberg.