2 ton koldioxid per person ?

Huvudämnet i veckans program var förslaget om personliga utsläppsrätter, eller koldioxidkonton, för att åstadkomma en snabb och radikal minskning av världens koldioxidutsläpp. 

David Jonstad journalist påoch författare till boken "Vår beskärda del" kom till studion för att diskutera idén med Björn Carlén, nationalekonom vid expertgruppen för miljöstudier, kallad för i ett porträtt i Miljöaktuellt.

Enligt David Jonstad är EUs nuvarande system för utsläppshandel ett fiasko. Nu behövs radikalare åtgärder om vi skall kunna få ner koldioxidhalterna på de nivåer somsagt krävs för att undvika framtida klimatkatastrofer. Ett system med personliga utsläppsrätter innebär att vi inför en ransonering av koldioxid och delar kakan jämnt mellan världens befolkning så att var och en får en lika stor koldioxidkvot. Varje gång någon tankar bilen, betalar elräkningen eller köper en flygresa drar han eller hon sitt ransoneringskort och antalet koldioxidransoner tickar ner. Den som inte använder hela sin kvot kan sälja sina outnyttjade delar till någon annan. Förutom en snabb minskning av koldioxidutsläppen tror David att ett sådant system skulle leda till en jämlik fördelning av tex sinande oljetillgångar och styra bort från dagens överkonsumtion av jordens resurser.

Björn Carlén tror i princip att ett system med personliga utsläppsrätter skulle kunna fungera, men han ser inte poängen med det, eftersom han menar att man kan få samma effekt med det utsläppshandelssystem som redan finns på plats, liksom med koldioxidskatter. Att nu införa ett system med personliga utsläppsrätter skulle bli onödigt kostsamt och krångligt. Dessutom skulle staten gå miste om stora skatteintäkter. Att systemet skulle leda till en mer jämlik fördelning tror han inte alls. Eftersom den som inte utnyttjar hela sin kvot skulle kunna sälja delar av sin utsläppsrätt vidare till andra personer, så blir även detta system prisdrivande, menar Björn Carlén och då får de olika systemen slutligen precis samma effekt.  Att skulle vara ett fiasko tycker han är överord. Det hade varit bättre om man auktionerat ut utsläppsrätterna till företagen. Men det är ingen tvekan om att handelssystemet biter idag.

David Jonstad och Björn Carlén fick också kommentera Malins inslag från Eco-now mässan och ingen av dem trodde väl att "grön konsumtion" kan spela en särskilt viktig roll i omställningen mot en mer hållbart samhälle. Det kan väl ge ett visst bidrag och innovationer som är smarta i ett grönt avseende. Men det kommer inte att leda till några större utläppsminskningar. För det krävs politiska beslut på internationell nivå, sa Björn.

Vårt samhälle har fastnat i någon sorts konsumtionsläge. Det är minst sagt naivt att tro att vi ska kunna lösa ett problem som beror på för mycket konsumtion med att konsumera mera , tyckte David.  Du kan lyssna på hela samtalet uppe till vänster på sidan.