Säffle

Bullrande tåg irriterar

Sjukvårdspartiet i Säffle kräver åtgärder mot de tilltagande bullerstörningarna från järnvägen genom orten.

Fler och tyngre godstransporter, längre tåg och högre hastigheter har ökat bullerproblemen.

Det skriver partiet till kommunalrådet, och tillägger att skogsavverkningar i vissa områden lett till särskilt stora problem.

Sjukvårdspartiet efterlyser nu bullerdämpande åtgärder, i synnerhet intill bostadsområdena i Rolfserud och Norelund inom Säffle tätort.