Karlskrona

14 förlorar jobbet

I Lyckeby riskerar 14 anställda att förlora sina jobb när verkstadsföretaget HJ-Tooling begär sig självt i konkurs.

Enligt företagsledningen är orsaken till den konkursansökan som idag lämnats in till Blekinge tingsrätt en vikande marknad för företaget.

HJ-Tooling tillverkar svetskonstruktioner och specialmaskiner och har sina kunder inom bland annat bil- och tillverkningsindustrin.