Politiker kluvna om nedläggning av landstingen

Landshövding Bo Holmbergs kritik mot landstingen får visst stöd av landstings- och kommunpolitiker i länet. Fast åsikterna går isär om hur en ny organisation borde se ut.
Landshövding Bo Holmberg vill att staten och kommunerna ska dela på ansvaret när det gäller sjukvård och psykvård. Den avancerade sjukvården och psykvården bör skötas av staten, medan den öppna vården bör skötas av kommunerna. Han har också nämnt att runt 40-60 kommuner skulle kunna avskaffas på grund av folkavflyttning. -Det känns som en mycket förenklad lösning. Statlig sjukvård är ingen generell lösning, det ser vi i Norge till exempel. Men däremot inte sagt att dagens landsting är nåt självändamål, men nån form av regional beslutsnivå behövs, säger landstingspolitikern miljöpartisten Gunvor G Ericson. Moderate landstingspolitikern Gustav Wachtmeister välkomnar en förändring. -Jag tycker landstingen har spelat ut sin roll, där håller jag med Holmberg i kritiken. Man hittar inte de spännande naturliga lösningarna som verksamheterna själva vill uppnå, utan det blir framtvingade politiska lösningar. Wachtmeister menar att länsgränser för ofta sätter stopp för naturliga samarbeten och lösningar mellan exempelvis olika vårdenheter. Kommunalrådet i Nyköping, Göran Forssberg, socialdemokrat, efterlyser en seriös debatt inom partiet om landstingens vara eller inte vara. -Det kan vara känsligt att ifrågasätta det man själv har varit med att bygga upp, och som man tyckt ha varit framgångsrikt en tid. Men det får ju inte stå i vägen för att föra en saklig diskussion.