Gotland höjer influensaberedskap

Med anledning av svininfluensan höjer Gotlands kommun och länsstyrelse beredskapen och kallar till möten och övningar tidigare än planerat.

Det är istället "nu-läget" som gäller för att öka samverkan mellan myndigheter och organisationer och på ett strukturerat sätt informera om det aktuella läget under hösten.

Första mötet hålls i aulan på Visby lasarett den 15 september och då handlar det bland annat om spridning, vaccinationsplanering och sjukdomsläget. Därefter hålls ett möte också i mitten av november.