Gas kan bli bränsle i regionbilar

Regionen ska utreda förutsättningar och kostnader för att prioritera biogas som drivmedel för Västra Götalandsregionens bilar.

Regionen ska vara en föregångare i miljöarbetet, och miljönämnden vill därför utreda om man kan skärpa kraven på fordonen och enbart köpa in fordon som drivs med biogas.

För fem år sen beslutade regionen att uteslutande använda sig av miljöfordon. Idag består 90 procent fordonsparken av miljöbilar som till den största delen drivs med etanol. 13 procent av bilarna drivs idag med biogas.