VARBERG

Ett steg vidare för dubbelspåret

Nu har ytterligare ett viktigt steg tagits för att dubbelspåret förbi Varberg ska kunna bli verklighet före år 2021. Varbergs kommun, Region Halland, fastighetsägaren Jernhusen och Banverket har nu tillsammans skrivit en avsiktsförklaring om hur man ska finansiera dubbelspåret och ett resecentrum i Varberg.

Tidigare har P4 Radio Halland berättat om att kommunen, regionen och Jernhusen är med och betalar 600 miljoner kronor för att genomföra utbyggnaden. Banverket säger nu att man står för återstående kostnad på 2350 miljoner.

Avsiktsförklaringen kommer att finnas med som Banverkets förslag till vilka projekt man ska satsa på fram till 2021. Något som regeringen fattar beslut om efter årsskiftet.

Bengt Rydhed på Banverket säger att det här är en tydlig viljeinriktning och därmed ett viktigt papper när politikerna ska fatta sitt beslut. En förutsättning är att Banverket får 15 procents påslag i sin budget.

- Jag tror att regeringen uppskattar att kommunen och regionen så tydligt visar sitt engagemang, säger Bengt Rydhed.

Avsiktsförklaringen innebär att ett dubbelspår dras från norra delen av stationsområdet i Varberg till Apelviken i en tunnel. Ett helt nytt resecentrum ska också byggas också vid den nuvarande stationsbyggnaden.