TEMA: Begrepp i tiden

11-septemberattackerna, klimatkrisen och finanskrisen har förändrat världen. Det gäller det politiska spektrat, men också vilka tankeströmningar som dominerar. Vilka analytiska redskap behöver vi i dag för att förstå världen, och vilka är på väg bort? Vad kommer efter postmodernismen?


Del 1: Vad kommer efter postmodernismen?
Tisdag 25 augusti 2009

Karin Olsson, ledarskribent på Expressen, konstaterar bland annat att en del -ismer som borde försvinna, fortfarande lever kvar.

"Det finns ett begrepp som heter post-postmodernism. Jo, du hörde rätt. Det är inte särskilt känt. Men det finns. Post-postmodernismen. Efter-eftermodernismen."Del 2: Postmodernismen vid vägs ände
Onsdag 26 augusti 2009

Dan Jönsson, konstkritiker, menar att sedan millennieskiftet, och kanske i synnerhet efter 11-septemberattackerna och Irakkriget, märks en allt starkare vantrivsel bland många konstnärer med postmodernismens ironi och värderelativism. Radikalt annorlunda perspektiv och idéer hittar man inte i väst utan i öst, säger han.Del 3: Altermodernismen – postmodernismens ersättare?
Torsdag 27 augusti 2009

11-septemberattackerna, klimatkrisen och finanskrisen har även förändrat tankeströmningar inom konsten och litteraturen. Vilka -ismer behöver vi i dag för att förstå världen, och vilka är på väg bort? Theresa Benér har varit på Venedigbiennalen och hittat en ny -ism inom konstvärlden, altermodernismen.Del 4: Marx står vänd mot framtiden
Måndag 31 augusti 2009

Sedan den globala finanskrisen talas det om en renässans för Marx. Men hur aktuell är Marx i dag?

Marx teorier har fått begränsade ytor att röra sig på efter det postmoderna tänkande som hade udden riktad mot den marxistiska historieberättelsen, säger Göran Greider, chefredaktör för socialdemokratiska Dala-Demokraten. ”Marx står vänd mot framtiden, det är bara vänstern som hamnat bakom honom.”Del 5: Modernismen åter aktuell
Tisdag 1 september 2009

Är modernismen aktuell i dag? Ja, det menar litteraturkritikern Mikael van Reis som ser modernismen som en dynamisk kraft i vår samtid. "Felet i dag är att vi ser modernismen som en epok i det förflutna och inte som en anda", menar Mikael van Reis, som också utfärdar en varning för reaktionära tendenser i tiden.


Del 6: Hedonism
Tisdag 8 september 2009

Att fattiga människor strömmar från landsbygden till globala jättestäder, som Mumbai eller Mexico City, beskrivs ofta som ett problem. Slumområdena växer och den ekonomiska verkligheten i staden är inte alltid så ljus. Men megastaden betyder också frihet – från religion och kvävande fasta identiteter. Så kan man se det ur ett är hedonistiskt perspektiv. Magnus Linton utvecklar.


Del 7: Konservatism
Onsdag 9 september

Det finns inga -ismer inom politiken, de är bara illa förklädda drömmar. Det menar Roland Poirer Martinsson, författare, filosof och chef för Timbros medieinstitut. Han vill ha en renässans för konservativa tankegångar.


Del 8: Kollektivism
Onsdag 14 september

Athena Farrokhzad försvarar den illa ansedda kollektivismen, och anknyter även till den senaste tidens manifestdebatt, apropå Dagens Nyheters publicering av Manifest för ett litterärt decennium och motmanifestet Manifest för det olovliga berättandet, som hon själv skrev under.


Del 9: Ismernas tid är inte över
Onsdag 14 september

Jens Liljestrand, som undertecknade Manifest för ett litterärt decennium ser tecken på -ismernas återkomst, och kommenterar den senaste tidens debatt:

”Reaktionerna på vårt manifest har fått mig att inse hur provocerande det i vår tid är att entydigt ta ställning för en estetisk linje.”