länet

Dåligt med företagsstöd till länet

Jönköpings län tillhör de län som fick minst pengar i så kallat regionalt tillväxtpolitiskt företagsstöd förra året.

Syftet med stödet, som kommer via EU, är att utveckla företagen inom länet.

Förra året fick Jönköpings län knappt 21 miljoner kronor. Bara Stockholm, Uppland, Skåne och Halland fick mindre.

Mest fick Västerbotten, dit gick nästan 430 miljoner - alltså mer än tjugo gånger så mycket som till Jönköpings län.

Totalt delades 2,1 miljarder kronor ut, så mycket har inte betalats ut sedan 2004 visar en sammanställning som Tillväxtriket har gjort.