Söderköping

Geria tar över äldreboenden

Det blir det privata vårdbolaget Geria som tar över de tre äldreboendena i Söderköping, som försattes i konkurs i mitten av augusti.

Det beslutades vid ett extrainsatt kommunstyrelsemöte idag.

Sedan det dåvarande vårdbolaget 3 O Vård och Omsorg försattes i konkurs har en konkursförvaltare ansvarat för äldreboendena.