Borås

Vrider nacken av kajor i Borås

Borås stad har börjat avliva kajor. Fåglarna stör med skrän och spillning inne i centrala staden. Motmedlet är fångstfällor, ett bedövande slag i huvudet och sedan vrids nacken av.

Elva kajor fångade hittills, av de kanske 5.000 som fågelkännare uppskattar finns i centrum. Men Sören Johansson tror att det gör skillnad.

– Det gör det ju, de elva är ju borta.

Men av 5.000?

– Då gör det ju ingen större skillnad, men vi tror ju inte att vi ska utrota kajstammen. Vi ska störa dem så att de håller sig borta från centrum.

Skränande flockar
De skränande fågelflockarna är ett problem under vinterhalvåret och kommunen har under sommaren vidtagit en rad åtgärder för att göra stadslivet mindre angenämt för kajorna.

Man har klippt deras sovträd, ska byta ut papperskorgarna där de hittat matrester – och så har man alltså satt ut fyra fällor på platser som Sören Johansson vill hålla hemliga.

Uteserveringar föder
Sören Johansson kopplar det ökande antalet kajor till det ökande antalet uteserveringar i Borås.

– De kommer till ett dukat bord i staden, och därför får vi förmodligen fler än vi hade för 10-15 år sedan.

Djurrättsorganisationen Djurens Rätt protesterar. De har lämnat in 400 namnunderskrifter till Borås Stad. Ingemar Rosberg i Djurens Rätt ifrågasätter kommunens agerande.

– Man kan tillfälligt få bort lite kajor. Jag menar då måste man ju forsätta att hålla på att döda. Tusental nästa år och tusental året därpå och det tror jag för många är helt oacceptabelt.

Bo Thorin
bo.thorin@sr.se