Scanraffstopp oroar

Det är oroande att miljööverdomstolen stoppar utbyggnaden av Scanraff. Det säger ordföranden i industrifacket på Scanraff Kristian Mattson till Sveriges Radio Väst efter beskedet att Scanraffs anläggning för lågsvavlig diesel måste utredas vidare innan bygget får fortsätta.
Den planerade anläggningen skulle innebära en investering av Scanraff på 3,3 miljarder kronor.