ONSDAG 26 AUGUSTI

Hur ska svenska språket utvecklas?

KULTUR: Användandet av engelska ord i svenskan – "svengelska" – och utvecklingen av svenska språket debatterades i dagens Ring P1 med Sofie Ericsson.

Göran Holmer har tyckt till på vår telefonsvarare:
– Att införa engelska ord och uttryck för företeelser där det redan finns svenska ord kan knappast ses som en utveckling av språket, snarare en avveckling. Utveckling blir det först när det tillkommer nya svenska ord.


Carl-Gunnar Runebjörk
jämför Sverige med Island:
– Felet är att vi har en svensk akademi som i stort sätt skiter i språkvård, till skillnad från den isländska motsvarigheten.

Vad tycker du om utvecklingen av det svenska språket? Kopierar vi för många engelska ord i stället för att använda svenska motsvarigheter?