Luleå kommun privatiserar

Kommunstyrelsen i Luleå beslutade igår att konkurrensutsätta vissa delar av sin verksamhet och dessutom utreda om den politiska verksamheten kan skäras ned. Anledningen är att kommunen måste spara 50 miljoner.
Kommunen ska nu utreda om det går att behålla Miljöskolan Vallen eller inte. Vidare ska renhållningen konkurrensutsättas eller privatiseras och även lokalvårdens möjligheter att konkurrensutsättas inom vissa områden ska utredas. Luleå kommun tänker också spara inom den politiska verksamheten genom att undersöka om det går att minska längden på till exempel kommunfullmäktigesammanträdena.