Stockholm

Koloniarrendena ska löpa på 25 år

Idag klubbades nya regler för Stockholms kolonister. De nya avtalen kommer även i fortsättningen att löpa på 25 år, men avgiften för kolonilotterna kommer att förändras vart femte år. Det beslutade kommunstyrelsen i Stockholm idag.

Enligt ett första förslag skulle arrendetiden sänkas till fem år – vilket ledde till kraftiga protester från flera koloniföreningar.

Beslutet innebär att avgifterna kommer att höjas från den första oktober 2010.