Förbättrat läge i Luleälven

Efter ytterligare analyser av den olja som läckt ut från Laxede kraftstation har det visat sig att oljan är mindre miljöfarlig än vad som tidigare befarats. Detta enligt information från räddningstjänsten i Boden.
I och med att oljan inte är så giftig som befarats kan vatten från brunnar längs älven användas som vanligt, om det inte uppvisar lukt eller färgförändring efter olja. Arbetet med att suga upp oljan vid länsen i Svartlå går bra, enligt räddningschef Bengt Nilsson i Boden. Den övre gränsen för oljeutsläppet finns nu vid bron mellan Harads och Bodträskfors. Fiskodlingen i Heden har säkrats med oljelänsar.