Regeringen redo kompromissa om sjuklön

Regeringen är beredd att gå EU-kommissionen halvvägs till mötes i frågan om den tredje sjukveckan. Det framgår av ett brev som har skickats till kommissionen.
Regeringen föreslår vad som tycks vara en kompromiss i dialogen med EU:s konkurrensmyndighet. ”Om ni accepterar vårt förslag, låter vi förslaget gälla under en kortare tid”, resonerar regeringen. Har satt käppar i hjulet förr Återstår att se vad kommissionens svar blir, den har nämligen redan satt käppar i regeringshjulet en gång. För det var ju meningen att förslaget om högkostnadsskydd för småföretagen skulle ha börjat gälla redan i somras, från den första juli. Men kommissionen ansåg att detta skydd kunde strida mot de mäktiga konkurrensreglerna, som man inte kan kringgå hur som helst. Inte ens som regering. Krävt förtydliganden gång på gång Så den här skriftväxlingen har pågått sedan i april, med viktiga depescher i expressfart mellan Rosenbad och Bryssel, och kommissionen har gång på gång krävt förtydliganden, ”vad menar regeringen med det, hur kan den hävda att högkostnadsskyddet är neutralt mot andra företag” et cetera. För att blidka Konkurrenskommissionen, som inte är att leka med, och som satt käppar, inte bara i regeringshjulet, utan även i långtradardäcken på Volvo och Scania, så föreslår nu regeringen att skyddet ska vara tidsbegränsat till senast den 31 december 2004. Förhandlingsfint från regeringen Resonemanget tycks vara ungefär så här: Det kommer ändå att hela hösten att bereda frågan, och riksdagen kan med lite tur behandla frågan tidigast våren 2004. Sedan måste byråkratin och företagen ha en rimlig tid på sig att förbereda en anpassning till det nya systemet, vilket skjuter frågan ytterligare in i framtiden, till sisådär årsskiftet 2004-2005. Då kan ju tidsbegränsningen gälla fram till sista december 2004. En förhandlingsfint från regeringen, alltså. Nappar kommissionen på det här, det är frågan. Tredje sjuklöneveckan ska ersättas Själva sakfrågan gäller den tredje sjuklöneveckan som infördes den första juli, som innebär att arbetsgivaren betalar tre veckors sjuklön, i stället för två som det var förut. Det finns flera förslag till hur tredje sjukveckan kan ersättas av något annat, bland annat skulle arbetsgivare som minskar sjukfrånvaron få bonus för det, det finns andra modeller som använder ekonomiska styrmedel, men parterna på arbetsmarknaden har inte kunnat enas.
Tommy Fredriksson tommy.fredriksson@sr.se