Stora besparingar väntar inom omsorgen

Stora besparingar väntar inom den kommunala omsorgen när kommunerna ska spara pengar. Anställningsstopp, vikariestopp, färre vårdplatser och nerlagda särskilda boenden är exempel på effekter av neddragningarna.
Länsinvånarna kommer att drabbas på flera sätt som i Högsby kommun där 25 platser på institutionsboende planeras att försvinna och 15 heltidstjänster ska bort. Hultsfreds kommun behöver spara 35 miljoner kronor inom omsorgen på 2 år vilket kan leda till nerlagda särskilda boenden.