Tyska turister ska lockas till Sverige

Svenskarna ska bli bättre på att locka tyska turister till Sverige. Regionförbundet satsar 50.000 kronor på ett 3-årigt projekt där tyska marknaden ska bearbetas på ett annat sätt än hittills. Första året ska ett nätverk med Tyskland knytas samman och sedan ska Sverige marknadsföras intensivt till dom 80 miljoner tyskarna.