Spruckna stavar utbytta

Nu har alla styrstavar i reaktor 3 på Forsmark kärnkraftsverk kontrollerats.

Problemet med sprickbildningar i styrstavarna upptäcktes i oktober och nu har man gått igenom alla 169 stycken.

Totalt fick 104 av dem bytas ut. Men enligt Forsmarks kommunikationschef, Claes-Inge Andersson, kommer utredningen av styrstavarna att fortsätta för att se om problemet kan åtgärdas permanent.

Styrstavar behövs för att kunna reglera effekten och snabbstoppa reaktorn, och enligt Claes-Inge Andersson har den funktionen, även med de konstaterade mindre sprickorna, hela tiden varit säkerställd.