Budgetsatsning

سرمایه گذاری دولت در زمینۀ مبارزه با بیکاری

دولت سوئد امروز برنامۀ خود را برای کاهش بیکاری در کشور اعلام کرد. در این برنامه بودجه­ای معادل ۸ ممیز ۴ دهم میلیارد کرون به امر مبارزه با بیکاری اختصاص داده شده است.
برنامۀ مبارزه با بیکاری سوئد امروز در نشست چهار حزب ائتلاف احزاب بورژوائی در دبیرستانی در استکهلم عرضه شد.