Länsstyrelsen letar tomma lador

Länsstyrelsen har startat ett projekt som heter Ladans lov för att kartlägga hur många tomma ekonomibyggander det finns på landsbygden och om dom här byggnaderna kan komma till användning igen. Man hoppas hitta lokaler som kan användas till gårdsbutiker, matserveringar eller övernattningsställen.