Fritidsverksamhet i Hagalund läggs ner

Solna kommun måste spara pengar och lägger därför ner fritidsverksamheten Villa Odin i Hagalund i Solna.
De senaste 20 åren har det bedrivits fritidsverksamhet i villan för barn som nästan uteslutande bor i höghus i Hagalund. Verksamheten är speciellt anpassad för flickor, med mindre sport och mer skapande verksamhet. På Villa Odin går också handikappade barn som har behov av särskillt stöd. Den 21 oktober ska kultur och fritidsnämnden i Solna fatta det avgörande beslutet om Villa Odin