Högskolan vill flytta p g a höga hyror i Västerås

Mälardalens Högskola kan komma att flytta verksamhet från Västerås till Eskilstuna. Orsaken är de höga hyrorna i Västerås.
Mälardalens högskola ska få sin ekonomi i balans, öka rekryteringen av studenter och vässa sin organisation. Det slog högskolestyrelsen fast vid sitt sammanträde igår. Framför allt ska man se över lokalkostnaderna; det gäller främst hyresnivån för kvarteret Gåsmyrevreten i Västerås. Rektorn fick bland annat i uppdrag att utreda vilka verksamheter som kan flyttas till Eskilstuna, eftersom hyresnivån där är cirka 600 kronor lägre per kvadratmeter jämfört med Västerås.