Mer arbete mot narkotika i grundskolan

Kommunens ungdomsteam har i flera år arbetat i gymnasieskolorna för att försöka motverka användningen av droger bland ungdomar. Efter årsskiftet ska verksamheten nu in i grundskolan.
Den senaste drogvaneundersökningen som kommunen gjort visar att ungefär var tionde elev i grundskolan någon gång provat narkotika. Kommunens så kallade ungdomsteam har tidigare bara arbetat mot gymnasieskolorna med drogförebyggande arbete, men ska efter årsskiftet nu även arbeta mot grundskolan. - De kommer att jobba med stöd och råd till de familjer som behöver det och kompetensutveckling för personalen, säger Monika Söderbaum, som samordnar kommunens drogförebyggande arbete. - All hjälp vi kan få i arbetet med ungdomar är ju bra, tycker Bengt Larsson på Tunabergsskolan. Edvin Berg och Jonatan Lindkvist går i nian och tror också att Ungdomsteamet kan vara en bra idé. - Det kanske inte är så vanligt med droger, men öl finns det ju ganska mycket, och sprit. - Tror du att det räcker med ett ungdomsteam? - Nej, självklart inte, men det är ju en bra början, att lägga grunden för någonting och sedan bygga på. Om tio år så kanske det har hjälpt.