Krokoms kommun

Plusresultat för Krokom

Krokoms kommun ser ut att gå plus i ekonomin i år, delårsbokslutet med prognos för resten av 2009 visar på ett överskott på 3,2 miljoner kronor. Nu hoppas kommunen att satsningarna på inflyttning till Sånghusvallen i Ås ska leda till tillväxt i kommunen.