Avfall kan lämnas till bil

På måndag startar kretsloppskontorets Farligt avfall-bil sina höstturer i Göteborg. Dit kan alla göteborgare lämna sitt farliga avfall, och mindre el- och elektronikprodukter, som blivit för gamla.

Bilen stannar på mer än 90 platser i kommunen mellan 31 augusti och 27 oktober.

Antalet göteborgare som använt sig av Farligt Avfall-bilen har ökat kontinuerligt de senaste åren. Om vi tittar på vårsiffrorna genom åren finner vi följande trend: År 2005 var det 1002 besökare, och 2006 ökade antalet till 1184. År 2007 blev siffrorna ungefär som året innan med 1186, och så under 2008 blev det en kraftig ökning till 1880 besök.

Hela höstens turlista finns på Göteborgs Stads hemsida.