Intern kris försvårar arbetet för papperslösa

"Fackligt center för papperslösa" i Stockholm befinner sig i kris. På grund av samarbetsproblem i styrelsen är stämningen inte längre lika entusiastisk som det var för ett år sedan när LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin invigde centret, som startades på initiativ av en rad fackliga organisationer och föreningen Papperslösa Stockholm.

Nu har representanter för de papperslösa i styrelsen hoppat av på grund av "brist på kommunikation, förtroende och diskriminering av de papperslösa i styrelsen", säger den avhoppade vice ordföranden Yacine Asmani.

Enligt honom är centret populistisk och arbetet har knappt gett något resultat.

- Vi ser ingen framtid med den här styrelsen. Det finns ingen öppenhet. Ordförande och kassören bestämmer över alla, och det finns inga demokratiska beslut. Det finns ingen struktur, ingen satsning, ingen framtid eller program i centret och inget ansvar. De vill ha personer som säger ja, som följer dem. Det är bara populism, och ingenting för de papperslösa. Tyvärr det är så, säger avhoppade Yacine Asmani.

Ordföranden för centret, Sten-Erik Johansson, anser tvärtom att centret uppfyllt det som man lovat: nämligen att stödja papperslösa som är i konflikt med sina arbetsgivare. Och han är förvånad över kritiken från Yacine Asmani:

- Man blir lite förvånad över påhoppet att det finns brister i allt verksamhet. Det är ingenting att skämmas för. Det vet vi om, men brister är till för och lösas. Vi har också program på hur vi ska lösa det. Vi ska bli bättre och säkrare i de här frågorna, säger han.

"Fackligt center för papperslösa" svarar på frågor om löner, arbetstider och arbetsmiljö, och hittills har omkring 400 personer besökt centret under de 40 måndagar det  varit öppet, säger Sten Erik Johansson. Särskilt många besökare hade centret när riksdagen antog lagen om arbetskraftsinvandringen.

Enligt Yacine Asmani är det i princip bara han själv som jobbat när centret varit öppet på måndagarna, medan de andra styrelsemedlemmarna i styrelsen, speciellt ordföranden Sten-Erik Johansson knappast har varit på plats:

- Jag kan säga en sak, jag har varit där varje måndag redan från början. Och Sten-Erik och de andra har inte varit där. De kommer i fem minuter och går sen. Jag har jobbat för de papperslösa. Jag sitter där. Men när jag tryckt på den "röda knappen" för att säga: "Hallå, det är akut, det behövs hjälp", så finns det ingen som lyssnar. De säger bara: "Yacine, det är lungt. Du är här för att säga att allt funkar bra". Därför har jag hoppat av styrelsen, och sedan har de andra papperslösa i styrelsen följt efter.

Men enligt Sten Erik Johansson är det bara Yacine Asmani som formellt avgått från styrelsen. Ingen annan från styrelsen har gjort det skriftligt eller via e-post, säger han.

- Jag vet att en av de papperslösa har lämnat. Det skrev han till oss före sommaren och det har vi noterat i styrelsen. Sen finns det tre ifrån föreningen Papperslösa Stockholm som sitter med i styrelsen. Men dem har vi inte fått några som helst signaler ifrån på någon kanal, varken fax, telefon, sms eller e-mail. Där vet vi ingenting, och det skulle förvåna mig om de ska hoppa av.

Reporter: Alberico Lecchini