skåne

Pandemiövning ställs in

Den stora pandemiövning som länsstyrelsen i Skåne planerade att genomföra i oktober ställs in. Anledningen är att man inte vill bidra till smittspridningen av svininfluensan.

Det finns farhågor om att spridningen av influensan tar fart nu när skolorna har startat. Att då samla nyckelpersoner i kommuner och på myndigheter kan vara olämpligt - inte bara från smittspridningssynpunkt.
– Om smittspridningen är omfattande i oktober så kommer nyckelpersonerna ha annat att göra än att delta i en övning, säger Kristina Tapper Olsson, handläggare på länsstyrelsen.