Sorsele

Fördröjd förlikning för Blaikengruvan

Det dröjer med ekonomisk uppgörelse efter Scanminings dotterbolag Blaikengruvan AB, som nu begär mer tid för att komma överrens med de företag som har skulder att kräva ut.

Det var i november 2007 som en konkurs hotade, och så småningom tog Lappland goldminers över driften av Blaikengruvan.

Men företagare som hade pengar att fordra från bolaget sedan tidigare har fortfarande inte fått betalt för leveranser och utförda tjänster. Försök att åstadkomma en förlikning pågår, då bolaget vill komma överens om att betala en del av sina skulder till fordringsägarna.

Blaikengruvan AB har begärt mer tid, och får till den 11 november att försöka nå en överenskommelse. Det är nu 14 företag som ingår i förlikningsförhandlingarna.