Samboförhållande vanligt på medeltiden

Människor i medeltidens Sverige levde ofta i samboförhållanden. Först på 1600-talet fick äktenskapet sitt genombrott.
Historikern Malin Lennartsson vid Växjö universitet har studerat dokument från domkapitel och häradsting i Kronoberg. Hon konstaterar att det var vanligt att människor levde som sambor i medeltidens Sverige. - Man kan kalla det för samboskap, säger hon. Människorna levde i par, och hade ett samliv och ett sexuellt förhållande som omgivningen såg och erkände. Men kyrkan och staten ville att förhållandena skulle regleras och legaliseras. Under 1600-talet vann äktenskapet mark.