Anrik stuga i Uppvidinge måste räddas

Den gamla jakt- och fiskestugan vid Höneström i Alsterån som besökts av kungligheter, finansmän och konstnärer, måste räddas i allmän ägo.
Flera anser att Uppvidinge kommun bör köpa stugan, bland annat ledningsgruppen för EU-projektet Strömfiske Alsterån. Namnteckningar från exempelvis Marcus Wallenberg, prins Eugen och dåvarande kronprinsen Gustav Adolf gör att det finns stora kulturhistoriska värden som kan försvinna vid en försäljning. På tisdag kommer politikerna i kommunstyrelsen ta upp frågan.