Nästan godkänt för Linköping

I Linköping erbjuds studenter bostad någon gång under höstterminen. Det ger staden nästan godkänt av Sveriges Förenade Studenter, SFS. Studentorganisationen har undersökt bostadssituationen i svenska universitetsstäder och flera av de stora studentstäderna får skarp kritik.

I Göteborg, Lund, Uppsala, Malmö och Stockholm betecknas bostadssituationen för studenter som ohållbar. Bäst betyg får Karlstad som garanterar bostad inom en månad.