Ungdomar blir vuxna senare

Det tar längre tid att bli vuxen i dag än förr. Det visar en undersökning från Växjö universitet.
Det som kännetecknade en vuxen förr gäller inte nu, åtminstone inte i ungdomars ögon. Detta enligt 18-åringar från 30 sydsvenska kommuner i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. Kriterier som gällde förr var att vara konfirmerad, att kroppen vuxit färdigt och att man blivit myndig. I dag gäller i stället ekonomiskt oberoende, egen bostad och därmed frihet att styra sitt eget liv. En av orsakerna till att ungdomen förlängts är att det i dag är vanligt att studera länge, enligt forskaren Mats Trondman, som lett studien.