Lantbrukare drabbas ofta av arbetsolyckor

I förra veckan blev en potatisodlare i Härnösand svårt skadad när han tog upp potatis. Orsaken till olyckorna är ofta en pressad ekonomisk situation. Lantbrukarna har inte råd att anställa folk för att få avlastning eller semester.
Det sker 5000 olyckor bland lantbrukarna årligen, enligt statistik från LRF. Maskinolyckor toppar olyckstatistiken, därefter kommer fallolyckor och olyckor vid djurhantering. I fjol dog 13 lantbrukare i sitt jobb. Birger Sjöström är lantrbrukare i den lilla byn Hattsjö, 5 mil nordväst om Örnsköldsvik. Han är en av dem som finns med i den här dystra statistiken. För tre år sedan ramlade Birger ned i foderintaget, föll två meter och skadade sig illa. Flera halskontor pressades samman, den vänstra ansiktshalvan slogs sönder och ena ögat trycktes in 10 mm då han föll ned i ett foderintag.