Oljan i Lule älv inte så farlig

Nya analyser av den olja som läckt ut från Laxede kraftstation i Lule älv, visar att oljan är mindre miljöfarlig än vad som tidigare befarats.
Det uppger räddningstjänsten i Boden på tisdagen. Därmed kan vatten från brunnar längs älven användas som vanligt, om det inte uppvisar lukt eller färgförändring efter olja. Under dagen kommer Vattenfall att vara klar med undersökningen om vad som orsakat oljeutsläppet.